Distribuční
priority

Přečtěte si pravidla níže

 • Prioritní oblasti distribuce

  klíčové části zdravotnické infrastruktury
  a) zdravotnická záchranná služba
  b) anesteziologie a resuscitace
  c) poskytovatelé akutní lůžkové péče, lůžka následné a ošetřovatelské péče
  d) praktičtí lékaři a stomatologové
  e) další ambulantní specialisté

  pobytová sociální zařízení pečující o ohrožené cílové skupiny
  a) seniory
  b) zdravotně postižené osoby
 • Požadavky na ochranné pomůcky vznášejí pouze poskytovatelé zdravotních a pobytových sociálních služeb na území hlavního města Praha.
 • Rozdělení je prováděno dle doporučeného klíče Ministerstva vnitra