Výdej
ochranných
pomůcek

Přečtěte si pravidla níže

 • Výdej probíhá na adrese:
  Městská poliklinika Praha
  Spálená 12
  Praha 1, 110 00
 • O výdeji Vámi přidělených pomůcek budete informováni e-mailem, kontrolujte si ho alespoň 4x denně.
 • V e-mailu bude sděleno přesné výdejní místo na Poliklinice (vedle hlavního vchodu - A nebo v přízemí - B), datum, čas, číslo objednávky, druh a počet přidělených pomůcek.
 • Dodržte, prosím, svoje přidělené datum a čas výdeje. Mějte připravené číslo objednávky - buď si e-mail vytiskněte, nebo ho ukažte na telefonu. Bez čísla objednávky nebudou pomůcky vydány.
 • Pomůcky může vyzvednout jakákoliv osoba, pověřená poskytovatelem zdravotní péče. Žádáme, abyste dle velikosti objednávky zajistili i dostatečný počet lidí, kteří si budou dodávku vyzvedávat. Dále vás žádáme o přinesení vlastní tašky nebo pytle.
 • Při výdeji desinfekce kanystry pouze zapůjčujeme. Žádáme Vás o jejich následné navrácení.
 • Respektujte, prosím, pokyny našich pracovníků, udržujte rozestupy minimálně 2 metry.
 • Kdo nemůže z vážných důvodů přijít vyzvednout pomůcky ve stanoveném termínu, může tak učinit ještě následující pracovní den od 8:00 do 14:00.
 • V případě, že si poskytovatel pomůcky nevyzvedne ani následující pracovní den, automaticky na ně ztrácí nárok. Tyto pomůcky budou redistribuovány mezi ostatní poskytovatele.
 • Podrobný manuál k výdeji naleznete na stránkách https://www.prahamp.cz/

Pokud si nevíte rady s výdejem, kontaktujte nás na e-mailu oopcovid19@praha.eu nebo na COVID-19 infolince 800 100 991